«Οι ..."ασπιρίνες" του Νόμου Πετραλιά δεν μπόρεσαν, προφανώς, να ρίξουν τον "πυρετό" του ασφαλιστικού. Χρειάζονται ριζοσπαστικές λύσεις: Ένα Ταμείο, κατάργηση ενσήμων και αντικατάστασή τους με ένα τέλος επί του τζίρου των εργασιών».