«Η 2η δεκαετία του 21ου αιώνα να φέρει καλύτερα αποτελέσματα για όλους. Στην δεκαετία που ολοκληρώθηκε πολλοί συνάνθρωποί μας στερήθηκαν βασικά αγαθά, στερήθηκαν ανθρώπινα δικαιώματα, στερήθηκαν την ασφάλειά τους και - το χειρότερο - το δικαίωμα στο όνειρο και στην ελπίδα.
Εύχομαι αυτή τη δεκαετία, με την βοήθεια του Θεού και με πιο εντατική προσπάθεια των κρατούντων, να αντιστραφεί το κλίμα και να δώσουμε στις Ελληνίδες και στους Έλληνες όσα στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια».