«Με αναβολές, αναστολές, φοβίες και ολιγωρίες δεν λύνονται προβλήματα.
Όσο καθυστερούμε την λήψη αποφάσεων για την συγκρότηση και παρουσίαση ενός σοβαρού προγράμματος εξόδου από την κρίση, τόσο βαθύτερα θα βυθιζόμαστε».