Το ιστολόγιο μας δεν εκφράζει επίσημα καμία πολιτική παράταξη αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επιλέγει από το πολιτικό σκηνικό της χώρας μας την ιδεολογία, που πιστεύει ότι με τα σημερινά δεδομένα, η οποία είναι εκείνη η δύναται να δώσει τις λύσεις και το όραμα που όλες οι Ελληνίδες και Έλληνες χρειάζονται.

Η ιδεολογία αυτή είναι ο Πατριωτικός Παρεμβατισμός που εκφράζει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός.

Ο Πατριωτικός Παρεμβατισμός σημαίνει ότι κάθε παρέμβαση του κράτους θα πρέπει να έχει γνώμονα την ενίσχυση του έθνους-κράτους και την ευημερία του λαού σε λαϊκό φιλελευθερισμό.

Το γνώρισμα κάθε κατεύθυνσης του κράτους είναι κατά πόσο η κάθε ενέργεια ωφελεί την πατρίδα και τον λαό. Υπό αυτή την έννοια ο άξονας Δεξιά – Αριστερά σε μια σημερινή «παγκοσμιοποιημένη» κοινωνία είναι ξεπερασμένος και γνώμονας της σύγχρονης πολιτικής είναι η ανεύρεση λύσεων υπέρ των πολιτών με γνώμονα την επιβίωση και ανάπτυξη του έθνους και την ευημερία του λαού.